Athens Dental CenterAthens Dental Center
Forgot password?

Λεύκανση

Αισθητική Οδοντιατρική

Εμφυτεύματα

Προσθετική

Άλλες Κλινικές

Επικοινωνία

Η λεύκανση των δοντιών πραγματοποιείται με την εφαρμογή λευκαντικού παράγοντα πάνω στα δόντια με στόχο την αφαίρεση των εξωγενών χρωστικών που έχουν αλλοιώσει το χρώμα των δοντιών με την πάροδο του χρόνου. Το λευκαντικό μέσο είναι κατά κανόνα το υπεροξείδιο του υδρογόνου όταν η εφαρμογή γίνεται στο ιατρείο και το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου – που έχει ασθενέστερη δράση – όταν η εφαρμογή πραγματοποιείται στο σπίτι. Η χρήση ασθενέστερων λευκαντικών κατά τη θεραπεία στο σπίτι είναι επιβεβλημένη για την αποφυγή καυστικής επίδρασης των οξειδωτικών μέσων στα δόντια και τα ούλα.

Οι παραπάνω τεχνικές αφορούν στο μέσο που θα ενεργοποιήσει / επιταχύνει τη δράση του λευκαντικού μέσου. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της κάθε τεχνικής είναι εφικτή η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος με την επιλογή κατάλληλων ενεργοποιητών / επιταχυντών. Σε γενικές γραμμές εφόσον ο χημικός παράγοντας που πραγματοποιεί την αφαίρεση των χρωστικών είναι ο ίδιος – το υπεροξείδιο του υδρογόνου – το τελικό αποτέλεσμα της λεύκανσης είναι παρεμφερές.

Οι τεχνικές λεύκανσης διακρίνονται στη λεύκανση στο ιατρείο, τη λεύκανση στο σπίτι και τη συνδυαστική μέθοδο.
Η λεύκανση στο ιατρείο (fast bleaching) πραγματοποιείται σε μία συνεδρία ½ – 1 ώρας και πλεονεκτεί ως προς το χρόνο αφού σε μια συνεδρία επιτυγχάνεται σημαντική διόρθωση του χρώματος των δοντιών. Ένα δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα είναι πως ο οδοντίατρος μπορεί να τοποθετήσει τον λευκαντικό παράγοντα στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές των δοντιών που είναι περισσότερο δυσχρωμικές επιτυχγάνοντας πιο εξατομικευμένο και ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα.
Η λεύκανση στο σπίτι πραγματοποιείται με τη χρήση εξατομικευμένου νάρθηκα που έχει κατασκευαστεί στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, με χρήση ηπιότερων οξειδωτικών μέσων. Μειονεκτεί ως προς το ότι απαιτείται για τη θεραπεία μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συνήθως 2-3 εβδομάδων, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα ακριβούς ελέγχου του βαθμού λεύκανσης σε έντονα δυσχρωματικές περιοχές. Πλεονεκτεί ωστόσο ως προς το γεγονός πως συνοδεύεται κατά κανόνα από μικρότερη ευαισθησία των δοντιών κατά την περίοδο της θεραπείας και το τελικό αποτέλεσμα είναι κατά κανόνα χρωματικά πιο σταθερό, δηλαδή διαρκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η συνδυαστική μέθοδος (deep bleaching) περιλαμβάνει 1 έως 2 συνεδρίες λεύκανσης στο ιατρείο σε συνδυασμό με χρήση ναρθηκών στο σπίτι για 7-14 ημέρες. Αποτελεί σήμερα τη θεραπεία επιλογής, αφού επιτυγχάνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ένα άριστο και σταθερό αισθητικό αποτέλεσμα. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι το ελαφρώς υψηλότερο κόστος της τεχνικής.

Οι νάρθηκες για λεύκανση στο σπίτι είναι κατασκευασμένοι εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή και διαθέτουν στην εσωτερική πλευρά τους «δεξαμενές» στις οποίες τοποθετείται ο λευκαντικός παράγοντας αντίστοιχα προς την πρόσθια επιφάνεια των δοντιών. Τα λευκαντικά διατίθενται σε μορφή σύριγγας και ο ασθενής τοποθετεί μια φορά την ημέρα μια μικρή ποσότητα λευκαντικού σε κάθε μια από τις δεξαμενές. Στη συνέχεια ο νάρθηκας τοποθετείται στα δόντια και ο ασθενής βουρτσίζει ελαφρά τα ούλα ώστε να απομακρυνθούν πιθανές περίσσειες του λευκαντικού. Ο νάρθηκας πρέπει να παραμένει για το χρονικό διάστημα που έχει υποδείξει ο οδοντίατρος εκτός αν υπάρξει πόνος, οπότε πρέπει να αφαιρεθεί και να ενημερωθεί ο οδοντίατρος.

 • Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως ο ασθενής:
 •  δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο χρήσης των ναρθηκών λεύκανσης,
 • δεν πρέπει να υπερβαίνει την ενδεδειγμένη ποσότητα του λευκαντικού παράγοντα,
 • δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική διάρκεια των ημερών εφαρμογής του λευκαντικού.
 • σε περίπτωση εμφάνισης ευαισθησίας θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο οδοντίατρος.Τέλος πρέπει να επισημανθεί πως κατά τη διάρκεια της θεραπείας στο σπίτι:
 • τα λευκαντικά θα πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο.
 • Οι νάρθηκες πριν και μετά από κάθε χρήση θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό ώστε να διατηρούνται καθαροί.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σκευάσματα λεύκανσης με υψηλή συγκέντρωση σε υπεροξείδιο του υδρογόνου και υπεροξείδιο του καρβαμιδίου μπορούν να διατίθενται μόνο σε οδοντιατρεία, για την αποφυγή εκδήλωσης σοβαρών παρενεργειών από τη χρήση τους. Ελεύθερα στο εμπόριο κυκλοφορούν μόνο σκευάσματα με πολύ μικρότερη συγκέντρωση υπεροξειδίου του υδρογόνου που είναι ακατάλληλα για λεύκανση και κατά κανόνα έχουν λάβει πιστοποίηση CE για χρήση ως καλλυντικά. Σε κάθε περίπτωση η χρήση τέτοιων σκευασμάτων με σκοπό τη λεύκανση δοντιών θα πρέπει να αποφεύγεται για την αποφυγή συμβαμάτων όπως:

 • οδοντικό πόνο,
 • μη αναστρέψιμη φθορά της εξωτερικής επιφάνειας των δοντιών,
 • δημιουργία δυσχρωμικών ζωνών στα δόντια,
 • εγκαύματα των ούλων.

Συμπερασματικά η λεύκανση των δοντιών πρέπει να πραγματοποιείται με πιστοποιημένα σκευάσματα και πάντοτε υπό την επίβλεψη του οδοντιάτρου.

Η λεύκανση πραγματοποιείται σε όσα δόντια γίνονται εμφανή κατά το έντονο χαμόγελο του ασθενή, δηλαδή συνήθως τα 8-10 πρόσθια άνω και 8-10 πρόσθια κάτω δόντια.

Το χρονικό διάστημα που διατηρείται το αποτέλεσμα της λεύκανσης εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες όπως:

 • το αρχικό χρώμα των δοντιών του ασθενή,
 • τη μέθοδο λεύκανσης που έχει εφαρμοστεί,
 • τη συχνότητα λήψης τροφών με χρωστικές όπως καφές, τσάι, κόκκινο κρασί,
 • τη συχνότητα καπνίσματος εφόσον ο ασθενής είναι καπνιστής,
 • την πιστή τήρηση των οδηγιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας λεύκανσης.

Ο κανόνας είναι το χρώμα των δοντιών να επανέρχεται στα επίπεδα πριν τη θεραπεία σε διάστημα 3-5 ετών.

Εφόσον επιθυμεί ο ασθενής να διατηρήσει τα δόντια του στα επίπεδα της αρχικής λεύκανσης, είναι επιθυμητό να πραγματοποιεί μια επαναληπτική θεραπεία ανά 1-2 έτη.

Τα λευκαντικά μέσα δεν επηρεάζουν το χρώμα των σφραγισμάτων. Επομένως ο ασθενής μπορεί να πραγματοποιήσει λεύκανση στα φυσικά δόντια, εάν ωστόσο η χρωματική αλλαγή των δοντιών είναι έντονη, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, περίπου 3-4 εβδομάδες αργότερα, διόρθωση ή αντικατάσταση των παλιών σφραγισμάτων με νέα, λευκότερου χρώματος ώστε να έχουν καλύτερη χρωματική απόδοση.

Η λεύκανση δεν μεταβάλλει το χρώμα των στεφανών και γεφυρών. Επομένως εφόσον ο ασθενής επιθυμεί να αλλάξει το χρώμα των στεφανών του. θα πρέπει να προβεί σε αντικατάστασή τους με νέες αποκαταστάσεις. Η διαδικασία της λεύκανσης θα βελτιώσει μόνο το χρώμα των υπολοίπων, φυσικών δοντιών, του ασθενή.

Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιείται τοποθέτηση του λευκαντικού μέσου τόσο στην εξωτερική επιφάνεια του δοντιού όσο και στο εσωτερικό του – στο χώρο του πολφικού θαλάμου – όπου και παραμένει για διάστημα λίγων ημερών, μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Η διαδικασία της λεύκανσης ολοκληρώνεται λίγα 24ωρα από την τελευταία χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου / υπεροξειδίου του καρβαμιδίου. Επομένως μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, ο ασθενής σταματά τη χρήση λευκαντικών και ολοκληρώνει τη θεραπεία του. Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία της λεύκανσης θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την παρακολούθηση του οδοντιάτρου ο οποίος θα συμβουλεύσει για τον κατάλληλο χρόνο ολοκλήρωσης της θεραπείας.

Κατά κανόνα το λευκό και ομοιόμορφο προφίλ των δοντιών των celebrities είναι αποτέλεσμα τοποθέτησης όψεων προσελάνης. Σε περίπτωση λοιπόν που ο ασθενής ενδιαφέρεται για ολική μετατροπή του χαμόγελού του (“smile makeover”) θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα πιο σύνθετο σχέδιο οδοντιατρικής θεραπείας.

Η παρατεταμένη / υπερβολική χρήση λευκαντικών μέσων μπορεί να προκαλέσει:

 • αλλοίωση / φθορά της επιφάνειας του δοντιού,
 • έντονο πόνο / υπερευαισθησία λόγω διείσδυσης οξειδωτικών μέσων στον πολφικό θάλαμο του δοντιού καθώς και
 • εγκαύματα στους ουλικούς ιστούς.

Γι αυτό το λόγο η διαδικασία της λεύκανσης πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε υπό την επιτήρηση του οδοντιάτρου.

Υπάρχουν ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις που τα δόντια δεν ανταποκρίνονται στη λεύκανση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής, εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί αλλαγή της χροιάς των δοντιών του, θα πρέπει να επιλέξει διαφορετικές μεθόδους αλλαγής χρώματος των δοντιών όπως είναι οι όψεις πορσελάνης / όψεις ρητίνης και οι ολοκεραμικές στεφάνες.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας καλό είναι να αποφεύγεται:

 • η κατανάλωση έντονα ψυχρών ή ζεστών ροφημάτων (μπορεί να προκληθεί έντονη ευαισθησία στα δόντια)
 • η κατανάλωση ποτών και τροφών πλούσιων σε χρωστικές, όπως το κόκκινο κρασί, το τσάι και τα αναψυκτικά,
 • η κατανάλωση έντονα όξινων ποτών όπως είναι τα αναψυκτικά και τα ισοτονικά ποτά καθώς και
 • το κάπνισμα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λεύκανση συνοδεύεται από ελάχιστη έως ήπια ευαισθησία των δοντιών η οποία διαρκεί συνήθως 24-48 ώρες και ελέγχεται με απλά παυσίπονα. Σε περιστατικά που ο πόνος είναι εντονότερος θα πρέπει να ενημερώνεται ο οδοντίατρος, ενώ είναι επιθυμητό για 1-2 ημέρες να μη χρησιμοποιήθουν οι νάρθηκες για λεύκανση στο σπίτι. Επιπρόσθετα ο οδοντίατρος μπορεί να χορηγήσει στον ασθενή ειδικά σκευάσματα με απευαισθητοποιητικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται εναλλάξ κατά τη θεραπεία στο σπίτι (μία ημέρα θεραπεία με απευαισθητοποιητικό παράγοντα και μια ημέρα θεραπεία με λευκαντικά).

Σε σπάνιες περιπτώσεις που κάποιο δόντι φέρει κάποιο κάταγμα/ρωγμή της επιφάνειάς του, είναι δυνατό η επαφή του λευκαντικού να προκαλέσει άμεσα οξύ πόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η λεύκανση πρέπει να σταματά αμέσως, πραγματοποιείται θεραπεία του συγκεκριμένου δοντιού στο οδοντιατρείο και στη συνέχεια μετά από παρέλευση λίγων ημερών μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία της λεύκανσης.

Το κόστος της θεραπείας εξαρτάται από τον αριθμό των συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν στο ιατρείο και των ημερών θεραπείας στο σπίτι, οπότε ο ασθενής μπορεί προσαρμόζει το κόστος ανάλογα με τις οικονομικό του προγραμματισμό και το επιθυμητό τελικό χρωματικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση η λεύκανση αποτελεί μια πολύ προσιτή οικονομικά θεραπεία διόρθωσης της αισθητικής των δοντιών.