Athens Dental CenterAthens Dental Center
Forgot password?

Ενδοδοντία – Απονευρώσεις

Αισθητική Οδοντιατρική

Εμφυτεύματα

Προσθετική

Άλλες Κλινικές

Επικοινωνία

Τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία;

Ενδοδοντική θεραπεία είναι η επιστημονική ονομασία για την απονεύρωση. Είναι μια σύνθετη διαδικασία που αποσκοπεί στην αφαίρεση των μαλακών ιστών του δοντιού που έχουν μολυνθεί από μικρόβια και στη συνέχεια την ερμητική έμφραξή του ώστε να μην συμβεί επαναμόλυνση.

Η απονεύρωση είναι επώδυνη διαδικασία;

Τα σύγχρονα μέσα που χρησιμοποιούνται στην ενδοδοντική θεραπεία επιτρέπουν ήπιους και εξαιρετικά ακριβείς χειρισμούς με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι κατά κανόνα τελείως ανώδυνη.

Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στην τεχνική της απονεύρωσης;
  • endodontia1H διαδικασία της αναισθησίας πραγματοποιείται πλέον με πολύ μικρές βελόνες ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα διανομής του αναισθητικού που μειώνουν στο ελάχιστο τη δυσφορία της ένεσης,
  • η χρήση οδοντιατρικού μικροσκοπίου ή μικροκαμερών καθιστά εφικτή την απονεύρωση με ελάχιστο τρόχισμα του δοντιού.
  • Ο ηλεκτρονικός προσδιορισμός του μήκους του δοντιού με ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού με τη χρήση μικροϋπολογιστών – εντοπιστών ακρορριζίου 5ης γενιάς με αποτέλεσμα την καλύτερη έκβαση της θεραπείας αλλά και τη μείωση του αριθμού των απαραίτητων ακτινογραφιών που υποβάλλεται ο ασθενής.
  • Ο συνολικός χρόνος της θεραπείας έχει μειωθεί σημαντικά με την εισαγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων μηχανοκίνησης που έχουν σε σημαντικό βαθμό υποκαταστήσει την παλαιότερη τεχνική με βελόνες χειρός.
  • Η τεχνική έμφραξης του δοντιού με σύγχρονα συστήματα θερμικοπλαστικής έμφραξης προσφέρουν τον καλύτερο βαθμό στεγανότητας του ακρορριζίου εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη υγεία του δοντιού και των περιακρορριζικών ιστών.
Τα δόντια αλλάζουν χρώμα μετά την απονεύρωση;

Η έντονη αλλαγή στη χροιά των δοντιών μετά την απονεύρωση που συνέβαινε παλαιότερα αποτελεί πλέον παρελθόν εφόσον πραγματοποιηθεί η ενδεδειγμένη επεξεργασία του δοντιού. Φυσικά, μια μικρή απόκλιση στο χρώμα είναι δυνατό ακόμα να παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο κατά κανόνα είναι ασήμαντη και μπορεί να διορθωθεί με:

  • την τεχνική της εσωτερικής λεύκανσης,
  • την κατασκευή όψεων πορσελάνης,
  • την κατασκευή ολοκεραμικών αποκαταστάσεων.
Είναι απαραίτητη η κάλυψη των απονευρωμένων δοντιών με στεφάνη (θήκη);

endodontia2Στα οπίσθια δόντια (γομφίοι και προγόμφιοι) ο κανόνας που ισχύει ως σήμερα είναι να καλύπτονται με στεφάνες μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας λόγω του μεγάλου μασητικού φορτίου και κατ΄ επέκταση του αυξημένου κινδύνου κατάγματος του θεραπευμένου δοντιού. Ωστόσο η εισαγωγή μικροσκοπίων και μικροκαμερών στη διάνοιξη του δοντιού έχει πλέον προσφέρει τη δυνατότητα ελάχιστου τροχισμού και επομένως σε αρκετά περιστατικά είναι εφικτό να επιλεγεί τοποθέτηση απλού σφραγίσματος αντί στεφάνης πάντοτε κατόπιν υποδείξεως του οδοντιάτρου. Φυσικά σημαντική παράμετρο αποτελεί και η συνολική ακεραιότητα του δοντιού προτού πραγματοποιηθεί η ενδοδοντική θεραπεία.
Στα πρόσθια δόντια (τομείς και κυνόδοντες) είναι συχνά εφικτή η τοποθέτηση απλού σφραγίσματος εφόσον η ακεραιότητα του δοντιού κριθεί επαρκής.

Τι παυσίπονα απαιτούνται για τον πόνο μετά την απονεύρωση;

Κατά κανόνα μετά το πέρας της αναισθησίας παρατηρείται ελάχιστη δυσφορία («βάρος») στη μάσηση και δεν είναι απαραίτητη η λήψη κάποιου αναλγητικού. Εφόσον κριθεί απαραίτητο ένα αντιφλεγμονώδες τύπου Brufen ή παυσίπονο τύπου Depon ή Ponstan ανά 8 ώρο για τις πρώτες 24-48 είναι επαρκές ώστε ο ασθενής να επανέλθει στις δραστηριότητές του.

Πρέπει να λάβω κάποια αντιβίωση;

Σε κάθε περίπτωση, ιδανικά, η έναρξη και ολοκλήρωση της απονεύρωσης στον οδοντίατρο προηγείται της λήψης οποιουδήποτε αντιβιοτικού. Στην πλειονότητα των περιστατικών μετά την ολοκλήρωση της απονεύρωσης δεν απαιτείται αντιβίωση. Ωστόσο εφόσον ο οδοντίατρος κρίνει ότι η μόλυνση των ιστών έξω από το δόντι είναι σημαντική είναι δυνατό να απαιτηθεί η λήψη του κατάλληλου αντιβιοτικού σχήματος για χρονικό διάστημα 5-7 ημέρων.